Mindre rømt oppdrettslaks i elvene

Foto: Tonje Aronsen/NINA

Nye resultat viser at det trolig var mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks i 15 av 197 undersøkte vassdrag i fjor. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet i 2014.

Scroll to top