Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge

By June 21, 2018 Fagrådet No Comments

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny arealkartlegging i sidebekkene til Gaula viser at det er svært store tap av gyte- og oppvekstområder, og at livsvilkårene i de bekkene som er igjen er dårlige for sjøørreten.

Les hele saken her:
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4531

UA-33993429-1