Ny plakat for sjøørretbekker

plakatFagrådet har laget en ny plakat for markering av gyteplasser i sjøørretbekker. Plakaten er trykket på UV-bestandig vinyl og kan klebes opp på skilt for montering i nærheten av viktige gyteplasser. Formatet er 50 x 70 cm stående.
– Dette har vært etterspurt, og selv om det har vært skepsis til å merke gyteplassene er vi sikre på at vi gjøre det rette. Å dele opplevelsen av fisken og gytingen med flere er riktig vei å gå. Vi tror det vil gi mer oppmerksomhet, entusiasme og engasjement i det lange løp, sier leder for Fagrådet Leif Roger Karlsen. Han har allerede sendt eksemplarer  til Hvaler, der det jobbes aktivt med å engasjere lokalbefolkningen.
– Vi regner også med at fisken blir mindre oversett og kanskje  blir mer tatt hensyn til når alle vet om den, enten det er turgåere eller grunneiere, sier Karlsen. Motivet på plakaten er en tegning av den kjente svenske kunstnere Gunnar J:son, som vederlagsfritt har latt tegningen bruke til formålet. Plakater kan rekvireres hos Fagrådet ved Leif Roger Karlsen.   Last ned plakat

Scroll to top