Ulovlig garnfiske

Garnfisker tatt – kraftig bot venter

I slutten av mai i år(2004) ble en garnfisker på Jeløya tatt for annen gang for ulovlig garnfiske etter sjøørret. Garnfiskeren fikk sine garn beslaglagt av politiet og Statens Naturoppsyn. Han kan nå vente seg en kraftig bot for forholdet. Garnfiske etter sjøørret er som kjent ikke tillatt. Garn som brukes til fangst av saltvannsfisk skal senkes ned til 3 meters dyp i perioden 1. april – 30. mseptember. Dette for å skåne spesielt sjøørret som gjerne oppholder seg på grunt vann.
Sjøørreten er sårbar og trenger beskyttelse både i sjøen, og ikke minst i gytebekkene som den er så avhengig av. Hver liten gytebekk har sin egen sjøørretbestand. Som sportsfisk er sjøørreten svært populær. Dersom alle følger regelverket gjennom fornuftig fiske med lovlig redskap, og samtidig bryr seg om og verner om gytebekkene, vil både sjøørreten og sportsfiskerne ha nytte av dette. Kjenner du til slik virksomhet kan du rapportere det her.

Scroll to top