Ålegrasenger-svensk rapport

alegrasEn rekke svenske fylker har gått sammen om en stor satsing på en viktig biotop for sjøørretens oppvekst i sjøen. Det handler her spesielt om restaurering av ålegrasenger, som det satses stort på i Sverige. Last ned rapporten her.

Scroll to top