Høstbrev fra Halden

Hei!
Høsten har vært spennende for oss i Bekkeutvalget. Etter mange timer langs bekkeløpa kan vi nå med en viss stolthet fortelle om braksuksess for Bekkeutvalgets prosjekter i 2009. Vi hadde vel ikke i våre villeste fantasier våget å tro på en slik respons fra sjøørreten, men desto større glede er det å se at løp som Risumløpet har hatt en markant bedring fra tidligere år, og mange nye groper i forhold til tidligere har poppet frem. Dessuten består nå gytegropene av mye bedre grus enn tidligere og er ikke pakket inn av liere og slam som før.
I syverstadløpet i Hjelmungenbekken har det koka med fisk etter periodene med regn. Makan til graving har vi vel ikke sett før, så her ble ny gytegrus og ett restuarert bekkeløp en knallsuksess med flotte groper av nypolert ren gytegrus. Så har vi Skottene med sitt krytallklare vann. Det har vært fantastisk å skue store prakteksemplarer av sjøørret gyte i ny grus. I forhold til i fjor har det her vært en markant forskjell på fiskens lek, og vi får håpe med hjelp av naturen at alle disse strekkene vil produsere mere yngel og styrke stammen for fremtiden.

Videoer kan sees her:
Skottene Del 1 http://www.youtube.com/watch?v=4KLdRUSkBNI
Skottene Del 2 http://www.youtube.com/watch?v=ta2bRTS-_zI
Syverstadløpet i Hjelmungenbekken
Del 1 http://www.youtube.com/watch?v=klrimBMWJ_I
Del 2 http://www.youtube.com/watch?v=oGUX6ihrpCU
Del 3 http://www.youtube.com/watch?v=XGUPzHzI_xc
Risumløpet i Iddebekkene http://www.youtube.com/watch?v=YDYh_RFQCDE

Det er stor interesse for kultivering av bekker i Halden for tiden, ikke minst etter årets resultater og at mennesker rundt om ser at det nytter. Det er ikke noen tvil om at bekkeløpa trenger hjelp og ikke minst sjøørreten og livsgrunnlaget dens. Vi har allerede tanker på nye jobber neste år, og vil komme tilbake når det nye året synker inn.

Vi har gått noen runder med grunneiere rundt om. Interessen for skilting er stor, og vi har vist frem plakaten vi mottok ved befaringen i Skottene. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker hvor disse bør plasseres, men det vil kansje være en fordel med flere skilter pr. bekkeløp! Grunneieres tilbakemeldinger tyder også på at utlendinger (Polske, Russike, Latviere) er det største problemet med tanke på tyvfiske. Hadde det da vært på sin plass med fiskeforbud skilt i lag med plakaten + kansje noen engelske, tyske ord? Vi har uansett tenkt å få til skilting nå på vinteren og tar i mot tips med takk.

Mvh Pål Espen Thorvik/Nestleder i Bekkeutvalget Halden

Scroll to top