I Iddefjorden/Svinesund fra 1. april

Ny avtale om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund/Iddefjorden og Enningdalselva trådte i kraft 1. april. Dette innebærer bl.a. at fiske etter sjøørret nå er tillatt med stang og håndsnøre i Svinesund/Iddefjorden fra og med 1. april til og med 30. septemper.

Les mer om Iddefjordkonvensjonen her:  http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=5085&amid=3106237

Scroll to top