Fisketiden i sjøen

Nye forskrifter om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen ble nylig fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning ( 31.05.2010 ).  last ned pdf

Scroll to top