– Rømmingstallene går feil vei!

– Antall innrapporterte rømte laks så langt i år overstiger tallene for hele fjoråret. Dette er en utvikling for laks som går feil vei, sier Jens Chr. Holm, direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Årets innrapporterte tall på rømming fra oppdretterne summerer seg så langt til 251.391 laks og 119.200 torsk pr 22.11.

Vi er nå inne i en årstid som erfaringsmessig kan gi mange rømmingshendelser, og det er all grunn til å være skjerpet på hver eneste lokalitet hver eneste dag, understreker Holm. Han påpeker at en urovekkende høy andel av rømmingsepisodene skyldes menneskelige feil.
– Store antall fisk i hver enhet og bruk av avansert teknologi stiller høye krav til profesjonalitet i oppdrettsbedriftene. Fiskeridirektoratet forventer at alle aktører og leverandører i næringen erkjenner sitt miljøansvar og at dette gjenspeiler seg i den daglige driften, sier Jens Christian Holm.
Fiskeridirektoratet vet at de innrapporterte tallene er for lave, og arbeider sammen med Havforskningsinstituttet for å finne ut hvordan vi skal få sikrere tall for den reelle rømmingen.
Når direktoratet likevel i mellomtiden bruker disse tallene, er det fordi vi ikke har indikasjoner på at andelen urapportert rømming har endret seg de siste årene og dermed anses å være rimelig representative.
Sjekk rømningstatistikken her

Scroll to top