Ny gytebekk i Halden

I høst ble det registrert en ny gytebekk i Enningdalen i Halden. Bekken kalles Rødbekken og munner ut i Enningdalselva ca. 200 meter ovenfor demningen ved Mjølnerød. El-fisket viste at bekken har en god bestand av ørret. Den største ørreten som ble registrert målte 50 cm.

Du kan lese hele rapporten fra el-fisket her

Scroll to top