Det yngler i bekkene

Bilde satt sammen fra 2 av Haldens gytebekker (Skottene og Hjelmungen):– Etter en hard vinter er det altid spenning rundt hvordan det har gått med rogn som har ligget nedgravd i grusen. Bra med nedbør før kulda satt inn gjorde vel sitt til at bekkeløpa med lav vannføring har greid seg ganske bra. I disse dager søker yngel seg frem fra sin trygge vinterbolig og starter sin utforskning i en helt ny verden. Visuelt sett, er det mye hyggelig å melde fra Halden. Det er bra med yngel å se over nyrestaurerte strekker som i voll i iddebekkene og syverstad i hjelmungenbekken. Artig er det også og følge utviklingen i skottene der man nå helt klart ser mer fisk enn før restaureringen av gyteplassene som ble gjort for snart 3 år siden. Med støtte fra fylket, samarbeidet med grunneiere og viten om at det blir gjort mye positivt for sjøørreten også andre steder i Østfold, får vi håpe dette bidrar til å trygge fremtiden til denne populære sportsfisken.  Mvh  Bekkeutvalget i Halden

Scroll to top