Viktig oppvekstområde for fisk truet

Ødegårdskilen

I Ødegårdskilen på Skotøy i Kragerø ønsker kommunen å legge til rette for en småbåthavn. Fiskeridirektoratet er bekymret for den generelle bit-for-bit-utbyggingen som skjer i kystsonen. les mer

Scroll to top