Ørret tilbake på gamle gyte- og oppvekstområder

Vakker fisk

Takket være tiltak for å hjelpe fisken gjennom en umulig kulvert har ørreten i Ingedalsbekken fått tilbake hele sitt tidligere livsområde.
– Bekken er av en størrelse og lengde som gjør at den har et stort potensial som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret, sier fiskeforvalter Leif Roger Karlsen, som nylig har skrevet en rapport om virkningene av tiltakene som er gjort. Tersklene som ble montert i kulverten/røret under E-6 ved Ingedal sommeren 2011 har nettopp ført til at oppvandrende sjøørret nå kan vandre fritt opp i bekken og ta i bruk hele bekkesystemet til gyting og oppvekst, slik det var før røret/kulverten ved Ingedal ble anlagt på midten av 80-tallet.
– Det er grunn til å tro at Ingedalsbekken etter hvert vil framstå som en svært produktiv. Den er av en størrelse og lengde som gjør at den har et stort potensiale som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret. Habitatforbedringer i form av utlegging av gytegrus og stein har gjort forholdene bedre for gyting og oppvekst. Skjeberg og Omegn JFF har i de senere åra lagt ned en stor frivillig innsats i forbindelse med dette. Last ned rapporten.

 

Scroll to top