Seminar om sjøørret

Det legges ned mye arbeid av frivillige for sjøørreten...

Fylkesmannen i Østfold inviterer alle interesserte  til et seminar om sjøørreten, og hvordan det jobbes for å utvikle sjøørretbestandene i fylket.
– Et viktig arbeid her er restaurering av sjøørretbekker i Østfold. På møtet vil det bli de lokale foreningenes arbeid som vil stå i sentrum, og det blir vist gode eksempler på tiltak.  I tillegg ønsker vi å ta opp flere aktuelle temaer omkring sjøørreten, som angår forvaltningen, som bestandssituasjon, fiskeregler, utfordringer og muligheter, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen.

Kommunene viktige
Kommunene er også sentrale aktører i forvaltningen av sjøørretbekkene, så derfor ønsker vi også å invitere aktuelle personer fra kommuner med sjøørretbekker. (se vedlagte kart over bekker). 
– Det har blitt gjort mye godt arbeid i gytebekkene rundt omkring i fylket de senere åra, og nye tiltak planlegges. Derfor er det en fordel at vi kommer sammen, utveksler erfaringer, og blir litt bedre kjent, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen.

- og det gir resultater i form av livskraftige fiskebestander.

Vedlagt følger program for møtet/seminaret som vil bli holdt på Bekkhus i Sarpsborg (Tunevannet) torsdag 23. februar 2012, kl. 1800-2100.
For å kunne tilpasse serveringen ønsker vi at du melder i fra om hvem som kommer innen 20. februar. For påmelding send en e-post til Leif Roger Karlsen.

Scroll to top