Vellykket seminar om sjøørret

Det var godt fremmøte på seminaret

Et stort og viktig arbeid for sjøørreten gjøres av frivillige krefter. Nylig var disse og andre involverte samlet for å utveksle erfaringer og synspunkter
Østfold har mange sjøørretbekker, og mange lokale fiskerforeninger står på sent og tidlig for å legge forholdene til rette for at sjøørreten skal ha det best mulig.
 – Det nedlegges et kjempemessige arbeid, det fikk vi igjen mange bekreftelser på, sier Leif R. Karlsen, fiskeforvalter og leder for Fagrådet for Laks og Sjøørret i Oslofjorden og Skagerak. Nylig samlet Fagrådet mange interesserte til et seminar om sjøørreten, og hvordan det jobbes for å utvikle sjøørretbestandene i fylket vårt. Møtet ble holdt på SOJFF hytte på Bekkhus i Sarpsborg.

Ted Sørlie fra Skjeberg og Omegns JFF fortalte om restaurering av bekker

Lokale entusiaster
Naturligvis var det de lokale foreningenes dugnadsarbeid som sto i sentrum, og det blir vist gode eksempler på tiltak. Særlig utlegging av gytegrus har utviklet mange spennende teknikker.
Både Skjeberg og Omegn JFF samt Halden JFF viste filmer og delte sine erfaringer med de fremmøtte. Flere kommuner stilte også med representanter som ville lære mer om sjøørretens livsbetingelser.
Leif Roger Karlsen holdt også et foredrag om sjøørretens situasjon og om restaurering spesielt.
– Generelt er det gode nyheter å melde, sjøørreten får det stadig bedre, og vi ser faktisk at fisketomme strekninger og bekker er i ferd med å få ny fisk på besøk og sikkert også etterhvert livskraftige bestander. Dette er viktig forvaltning i seg selv og dessuten er sjøørretene en fisk som skaper mye glede blant både sports- og fritidsfiskere. Jeg vil si at Østfold er langt framme innen fiskestell, og alt tyder på at også grunneierne som regel stiller seg bak fiskens beste, sier Leif Roger Karlsen.

 

Pål Espen Thorvik fra AJFF Halden fortalte om arbeidet klubben gjør i bekkene

Kommunene viktige
Kommunene er også sentrale aktører i forvaltningen av sjøørretbekkene, så derfor var det gledelig å se at mange av de inviterte nøkkelpersonene fra kommunene fant veien til seminaret.
– Det har blitt gjort mye godt arbeid i gytebekkene rundt omkring i fylket de senere åra, og nye tiltak planlegges. Derfor er det en fordel at vi kommer sammen, utveksler erfaringer, og blir litt bedre kjent, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen.
Under seminaret var det mange spørsmål,  ulike temaer omkring sjøørreten ble tatt opp, som angår forvaltningen, som bestandssituasjon, fiskeregler, utfordringer og muligheter.
– Vi fikk mye gode tilbakemeldinger og vi vil jobbe for at dette blir en årlig foreteelse, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen

Her er foredrag som ble holdt om restaurering, sjøørret, fangstdagbok samt liste over deltakere.

 

 

Scroll to top