Lakseportalen er åpnet

Den 20. april åpnet Direktoratet for naturforvaltning “Lakseportalen”. Her kan du finne mye god informasjon om de anadrome laksefiskene (laks, sjøørret og sjørøye) i Norge. Du åpner lakseportalen ved å klikke på denne lenken: Lakseportalen

Scroll to top