Rømt laks forandrer villaksen

Laks

Foto: Helen Petersen
Rømt oppdrettslaks påvirker villaksens genetiske sammensetning og den geografiske bestandsstrukturen. Samtidig er det ikke en direkte sammenheng mellom hvor mye rømt oppdrettslaks det er i en elv og hvor stor den genetiske påvirkningen på villaksen blir. les mer
Scroll to top