Uttak av oppdrettslaks viktig for villaksen

Oppdrettslaks

Fersk rapport konkluderer med at organisert uttak av rømt oppdrettslaks på gyteplassene er et effektivt tiltak for å redusere negativ påvirkning på villaks og sjøørret i Hardangerfjordbassenget.

les mer

Scroll to top