Etnefelle skal stoppe rømt oppdrettslaks


Pilotprosjektet for Hardangerfjorden har blitt enige om å etablere og drifte en fiskefelle i Etnevassdraget. Målet er å hindre rømt fisk i å gå opp i elven

les mer 

Scroll to top