Dokumenterer stor lakseluseffekt på villaksbestander

Ved et tilfelle medførte lakselusinfeksjon 39 % ekstra dødelighet.

En studie av 8 elver i Irland og 2 i Norge i perioden 1996-2008 viser at lakselus påfører villaks dødelighet. Dødelighet er beregnet ut fra gjenfangst av merket smolt.

Les hele saken her

Scroll to top