Buskerud

Viktige laksevassdrag i Buskerud

Røyken Åråselva
Lier Lierelva
Drammen Drammenselva

Fangststatistikk

Miljøstatus

Naturoppsyn
SNO-oppsynsmann 
Per Espen Fjeld, 
epost: per-espen.fjeld@dirnat.no tel 35953907, 97570975
Både på sjøen, i fjordene og i vassdragene i Telemark er det oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter sjøørret og laks.

Politi og lensmenn har hovedansvar for oppsynet, i samarbeid med fylkesmannen og kommunene.

Båtoppsyn i sjøen:
Fiskerisjefens Kystoppsyn, m/s Munin. Tlf.:94292039
Den indre Kystvakten, KV Agder Tlf.: 945 07292, 908 49229

Lokale kontaktpersoner:
Åmot og Omegn Fiskerforening Postboks 107 3340 Åmot
Kaggefoss-Embretsfoss Elveeierlag v/ Arne Green 3340 Åmot
Østsiden JFF Postboks 268 3300 Hokksund
Soya Hellefoss Grunneierlag v/ Kjell Langer Werp, 3330 Skotselv.
Hellefoss Elveeierlag v/ Nils P Hobbelstad 3300 Hokksund
Hellefoss Åmot Kultiveringsanlegg v/ Oddvar Fossum Ollevn 17 3057 Solbergelva
Nedre Eiker Grunneierlag v/Dagfinn Temte Temtelia 4 3055 Krokstadelva
Drammen Sportsfiskere Postboks 355, 3001 Drammen
DOFA Baneveien 217 3400 Lierbyen
Lierelvas Fiskerforening v/Espen Riis, Postboks 166 3400 Lier
Lierelva Grunneierlag Julius Klemetsdal 3408 Tranby Lier
Røyken og Åros Sportsfiskerforening Arild Viken Boks 70 3470 Slemmestad
Drammensfjorden Laksefiskeforening v/ Christian Størmer Furulundstoppen 17 0281 Oslo
Nedre Eiker Laksegruppe Petter Solberg Svingen 13 3055 Krokstadelva

Leave a Reply