Program for fagrådsmøte 8. januar 2024

kl. 10.00. Statens Hus. Moss.

Velkommen. Presentasjon av fremmøtte
Sunniva Sunde

Oslofjordplanen - status, innsatsområder og oppfølging fra myndighetene
Pernille Giske/Håvard Hornnes

Vannområdenes bidrag for bedre forhold for sjøørreten
Carina Rossebø Isdahl og Maria Bislingen

Tilstanden i laksevassdragene i regionen og behovet for forvaltning
Pål Mugaas, Norske lakseelver

-  lunsj ca kl 1130 -

Genetiske analyser av sjøørret i Oslofjorden
Ruben Pettersen, Nibio

Om fiskefondet. Søkermassen, søkertradisjoner og hva går midlene til?
Sunniva Sunde

Nytt fra Statsforvalter.  Red skin disease, gyrobehandling av Drammenselva, pukkellaks
Sunniva Sunde/Karsten Butenschøn

Revisjon av munningsfredningsforskrifter i Oslo og Viken – utkast til forskrifter, drøfting
Karsten Butenschøn/Sunniva Sunde

Eventuelt