Støtt kampen mot ulovlig fiske

Det er kostbart å drive oppsyn, derfor er samarbeid med publikum viktig. Ved mistanke om ulovlig fiske med garn eller andre metoder trenger vi tips for å få stanset aktiviteten.Om ønskelig kan henvendelsen behandles anonymt.

Du kan rapportere om ulovlige garn her:

www.ulovligegarn.no

Statens Naturoppsyn har følgende oppsynsmenn

OSLO/AKERSHUS

  • Lars Tore Ruud, Mobil: 950 62 513, Tlf: 67 12 13 10, E-post: Send e-post
  • Live S. Danielsen, Mobil: 976 31 030, Tlf: 67 12 13 10, E-post: Send e-post
  • Pål Martin Eid, Mobil: 974 83 607, Tlf: 67 12 13 10, E-post: Send e-post

TELEMARK, VESTFOLD, BUSKERUD

VESTFOLD

ØSTFOLD

Det finnes en egen Facebook-gruppe hvor du kan fortelle om fangsten din som heter “Sjøørretens venner”