Om Fagrådet for laks og sjøørret på Østlandet

Østlandet og oslofjorden har store felles utfordringer innen forvaltning av anadrome laksefisk. Derfor er det etablert et regionalt fagråd for hele regionen.

Fagrådet har ingen lovpålagte oppgaver men er et rådgivende organ. Fagrådet skal bistå forvaltningen, interesseorganisasjonene og allmennheten slik at anadrom laksefisk blir tatt vare på og har gode forutsetninger for å leve. I første rekke skal Fagrådet være et knutepunkt for informasjonsformidling, ved å bidra til samordning av regelverk og et kontaktorgan for overvåkning og forskning. Fagrådet er naturligvis også en pådriver for å få satt i gang viktige tiltak til beste for fisken. Spørsmål knyttet til forvaltning av laks og sjøørret kan bringes inn for Fagrådet.

I Fagrådet sitter representanter fra etater og organisasjoner som er sentrale i forhold til forvaltning av laks og sjøørret. Nedenfor fremgår hvilke organisasjoner/etater som er representert og de personene som er med. Fagrådet formidler nyheter til viktige samarbeidspartnere og arbeider med mediakontakt dersom det er viktige saker som angår fiskebestandene. En oversikt over tidligere nyhetsbrev og referat fra møter finner du under, og på menyen til høyre finner du de viktigste "nyheter". Kanskje kan vi sette fokus på noe som interesserer nettopp deg? Ta kontakt med oss.

Fagrådets vedtekter

Medlemmer i Fagrådet

Navn Organisasjon/funksjon Telefon Epost adr.
Jonas Dahl Torp Leder/rådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 32266710/41044026 fmbujdt@fylkesmannen.no
Tommy C. Olsen Sekretær/engasjert av Statsforvalteren i Oslo og Viken 98 115 822 tommy.olsen@borgvin.no
Håvard Hornnæs Seniorrådgiver (EUs vanndirektiv) 69 15 16 73/908 880 78 fmoshho@fylkesmannen.no
Tom Sollie Norges Fritids- og Småfiskerforbund 975 950 98 tom.sollie@combitel.no
Pål Abrahamsen Sandefjord kommune 334 163 49/911 877 93 pal.abrahamsen@sandefjord.kommune.no
Hjalmar Eide Norges Jeger- og Fiskeforening 63 99 82 75 oslo@njff.no
Arne Christian Geving Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 33 372 351 fmveacg@fylkesmannen.no
Svenn Roger Gundersen Miljøkontakt, Øst politidistrikt 91 51 23 90 svenn.gundersen@politiet.no
Gunnar S. Larsen Fiskeridirektoratet region Sør 950 226 96 gunnar.larsen@fiskeridir.no
Atle Kambestad Miljødirektoratet 909 807 30 atle.kambestad@miljodir.no
Ingar Aasestad Norske Lakseelver 950 681 16 ingaaas@online.no

Tidligere referater
05.12.2013  Referat fra møte i Fagrådet
18.11.2012  Referat fra møte i Fagrådet
07.10.2011  Referat fra møte i Fagrådet
28.10.2010  Referat fra møte i Fagrådet
07.11.2009  Referat fra møte i Fagrådet
07.12.2008  Referat fra møte i Fagrådet
08.11.2007 Referat fra møte i Fagrådet 

Leave a Reply