Om Fagrådet for laks og sjøørret på Østlandet

Østlandet og Oslofjorden har store felles utfordringer innen forvaltning av anadrom laksefisk. Derfor er det etablert et regionalt fagråd for hele regionen.

Fagrådet har ingen lovpålagte oppgaver men er et rådgivende organ. Fagrådet skal bistå forvaltningen, interesseorganisasjonene og allmennheten slik at anadrom laksefisk blir tatt vare på og har gode forutsetninger for å leve. I første rekke skal Fagrådet være et knutepunkt for informasjonsformidling, ved å bidra til samordning av regelverk og et kontaktorgan for overvåkning og forskning. Fagrådet er naturligvis også en pådriver for å få satt i gang viktige tiltak til beste for fisken. Spørsmål knyttet til forvaltning av laks og sjøørret kan bringes inn for Fagrådet.
I Fagrådet sitter representanter fra etater og organisasjoner som er sentrale i forhold til forvaltning av laks og sjøørret. Fagrådet formidler nyheter til viktige samarbeidspartnere og arbeider med mediakontakt dersom det er viktige saker som angår fiskebestandene. En oversikt over tidligere nyhetsbrev og referat fra møter finner du under, og på menyen til høyre finner du de viktigste "nyheter". Kanskje kan vi sette fokus på noe som interesserer nettopp deg? Ta kontakt med oss.

Fagrådets vedtekter

KONTAKTPERSONER

NAVN ORGANISASJON/FUNKSJON EPOST/TELEFON
Sunniva Eide Sunde
leder
Rådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken suesu@statsforvalteren.no
69 24 71 11
Håvard Hornnæs Seniorrådgiver (EUs vanndirektiv) fmoshho@fylkesmannen.no
90 88 80 78
Tom Sollie Norges Fritids- og Småfiskerforbund tom.sollie@combitel.no
97 59 50 98
Haakon Braathu Haaverstad Statens naturoppsyn, Kystseksjonen hbh@miljodir.no
90 47 31 07
Hjalmar Eide Norges Jeger- og Fiskeforening oslo@njff.no
92 40 19 82
Arne Christian Geving Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fmveacg@fylkesmannen.no
90 04 39 15
Svenn Roger Gundersen Miljøkontakt, Øst politidistrikt svenn.gundersen@politiet.no
91 51 23 90
Ann Elisabeth Svanberg Miljøkontakt, Øst politidistrikt ann.elisabeth.svanberg@politiet.no
Edmund Randers Miljøkontakt, Oslo politidistrikt edmund.kristiansen.randers@politiet.no
Jon Galteland Miljøkontakt, Sør-Øst politidistrikt jon.galteland@politiet.no
Inger-Helen Gylseth Fiskeridirektoratet, Seksjon for fiskerikontroll og veiledning ingyl@fiskeridir.no
97 42 04 47
Atle Kambestad Miljødirektoratet atle.kambestad@miljodir.no
90 98 07 30
Pål Mugaas Norske Lakseelver paal@lakseelver.no
91 56 82 29
Tommy C. Olsen Sekretær/engasjert av Statsforvalteren i Oslo og Viken tommy.olsen@borgvin.no
98 11 58 22

Tidligere referater

05.12.2013  Referat fra møte i Fagrådet
18.11.2012  Referat fra møte i Fagrådet
07.10.2011  Referat fra møte i Fagrådet
28.10.2010  Referat fra møte i Fagrådet
07.11.2009  Referat fra møte i Fagrådet
07.12.2008  Referat fra møte i Fagrådet
08.11.2007 Referat fra møte i Fagrådet 

Legg igjen en kommentar