Oslo og Akershus

Viktige laksevassdrag i Oslo & Akershus

Vestby Hølenelva
Vestby Stamnesbekken
Ås Årungselva
Oppegård Gjersjøelva
Oslo Akerselva
Oslo Hoffselva
Oslo/Bærum Lysakerelva
Bærum Sanvikselva
Asker Neselva
Asker Askerelva

Fangststatistikk

Miljøstatus

Oslo Elveforum

Naturoppsyn
Politi og lensmenn har hovedansvar for oppsynet, i samarbeid med fylkesmannen og kommunene.

SNO oppsyn for Oslo/Akershus er:

  • Lars Tore Ruud, 950 62 513, 67 12 13 10, Send e-post
  • Live S. Danielsen, 976 31 030, 67 12 13 10, Send e-post
  • Pål Martin Eid, 974 83 607, 67 12 13 10, Send e-post

Båtoppsyn i sjøen:
Fiskerisjefens Kystoppsyn, m/s Munin. Tlf.:94292039 (?)
Den indre Kystvakten, KV Agder Tlf.: 945 07292, 908 49229  (?)

Lokale kontaktpersoner:

Vestre Bærum Sportfiskere, Postboks 371, 1301 Sandvika
Asker JFF, Postboks 441, 1371 Asker
Bærum JFF, Postboks 147, 1301 Sandvika
Oslomarka Fiskeadministrasjon, Kongeveien 5, 0390 Oslo
Oppegård JFF, Postboks 241, 1411 Kolbotn
Vestby grunneierlag v/Ole Svae, Svinskaug gård, Garder, 1540 Vestby
Fagrådet for Lysakerelva v/ Sollerudstranda skole, Drammensveien 280, 1324 Lysaker

Leave a Reply