Store rømningstall

I løpet av de siste år har over 2, 5 mill. oppdrettslaks rømt ut i miljøet. For perioden fra 2004 til 2009 er rømmingstall for laks fra fiskeoppdrett hhv. 553 000, 717 000, 921 000, 298 000, 111 000 og 187 000 individer. Pr. 20.07.2010 er det meldt om nye 79 000 rømt oppdrettslaks. For 2001,...

Noe mindre sure elver og vassdrag

Fisk og bunndyr i elver og vassdrag i Sør-Norge er fortsatt skadet av sur nedbør. Det har lenge stadig blitt bedre, men den trenden er i ferd med å stoppe opp. Svak forbedring: Undersøkelsen av fisk og bunndyr i elver og ferskvann i 2009 viser en svak forbedring fra 2008. Fortsatt er det betydelige skader...

Ny fangstdagbok

Fagrådet går i disse dager ut og verver ihuga sportsfiskere til å registrere sine fangster. Formålet er å få mer kunnskap om hva som fiskes til enhver tid, hvilke størrelser som blir fanget og hva som blir satt tilbake. – Vi ønsker å vite mer om fangstene i sjøen, og dette er et prøveprosjekt som...

I Iddefjorden/Svinesund fra 1. april

Ny avtale om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund/Iddefjorden og Enningdalselva trådte i kraft 1. april. Dette innebærer bl.a. at fiske etter sjøørret nå er tillatt med stang og håndsnøre i Svinesund/Iddefjorden fra og med 1. april til og med 30. septemper. Les mer om Iddefjordkonvensjonen her:  http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=5085&amid=3106237

Flott finsk veileder

Rennende vann er blitt restaurert i Finland siden 1970 tallet. De mest synlige tiltak har vært restaurering av fosser, som har vært ødelagt av tømmerfløting. Et viktig mål har vært å stimulere ørretbestander. Gjengrodde sjøer har også blitt restaurert. I denne flotte rapporten fortelles det utførlig hva som kan gjøres og hvordan, samt forklares hvilke...

Høstbrev fra Halden

Hei! Høsten har vært spennende for oss i Bekkeutvalget. Etter mange timer langs bekkeløpa kan vi nå med en viss stolthet fortelle om braksuksess for Bekkeutvalgets prosjekter i 2009. Vi hadde vel ikke i våre villeste fantasier våget å tro på en slik respons fra sjøørreten, men desto større glede er det å se at...

Økologisk restaurering

Ny svensk veileder tilgjengelig: Økologisk restaurering av vassdrag er en idebank som er nyttig under restaurering av vassdrag. Fokus ligger på praktiske tiltak som har som mål å tilbakeføre de naturlige prosessene, strømmer og strukturer som på sikt vil føre til en naturlig fauna og flora. Tiltakene beskrives både i tekst og bilder, f.eks hvordan...

Scroll to top