Status for norske laksebestander i 2010

I en ny rapport gir Vitenskapelig råd for lakseforvaltning en beskrivelse av status for norsk villaks. Rådet vurderer status i enkeltbestandene (i 227 vassdrag som har ca 98 % av elvefangsten i Norge), trender i fangst, innsig og beskatning, og gir en beskrivelse av de viktigste trusselfaktorene. Rådet presenterer også en systematisering, analyse og rangering av trusselfaktorer for...

Høstbrev fra Halden 2010

Ørreten vender tilbake til bekkene Det ble en spennende vår for oss i bekkutvalget i Halden. Hvordan hadde resultatet av gytingen 2009/2010 blitt påvirket av den harde og kalde vinteren? Det ble en tilsynelatende sen klekking på vårparten. De første tegn til yngel ble ikke registrert før i slutten av Mai. Dette er nesten 14...

Gunstig sommer for sjøørreten

Det er grunn til å tro at sommeren har vært gunstig for sjøørreten. Det tenkes da i første rekke på overlevelsen til yngel og ungfisk i våre sjøørretbekker. Vannføring og temperatur er ofte avgjørende for om det blir liv eller død for en liten sjøørretunge. I sommer har det vært passelig med nedbør og godt med vann i...

Store rømningstall

I løpet av de siste år har over 2, 5 mill. oppdrettslaks rømt ut i miljøet. For perioden fra 2004 til 2009 er rømmingstall for laks fra fiskeoppdrett hhv. 553 000, 717 000, 921 000, 298 000, 111 000 og 187 000 individer. Pr. 20.07.2010 er det meldt om nye 79 000 rømt oppdrettslaks. For 2001,...

Noe mindre sure elver og vassdrag

Fisk og bunndyr i elver og vassdrag i Sør-Norge er fortsatt skadet av sur nedbør. Det har lenge stadig blitt bedre, men den trenden er i ferd med å stoppe opp. Svak forbedring: Undersøkelsen av fisk og bunndyr i elver og ferskvann i 2009 viser en svak forbedring fra 2008. Fortsatt er det betydelige skader...

Ny fangstdagbok

Fagrådet går i disse dager ut og verver ihuga sportsfiskere til å registrere sine fangster. Formålet er å få mer kunnskap om hva som fiskes til enhver tid, hvilke størrelser som blir fanget og hva som blir satt tilbake. – Vi ønsker å vite mer om fangstene i sjøen, og dette er et prøveprosjekt som...

I Iddefjorden/Svinesund fra 1. april

Ny avtale om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund/Iddefjorden og Enningdalselva trådte i kraft 1. april. Dette innebærer bl.a. at fiske etter sjøørret nå er tillatt med stang og håndsnøre i Svinesund/Iddefjorden fra og med 1. april til og med 30. septemper. Les mer om Iddefjordkonvensjonen her:  http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=5085&amid=3106237

Scroll to top