I Iddefjorden/Svinesund fra 1. april

Ny avtale om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund/Iddefjorden og Enningdalselva trådte i kraft 1. april. Dette innebærer bl.a. at fiske etter sjøørret nå er tillatt med stang og håndsnøre i Svinesund/Iddefjorden fra og med 1. april til og med 30. septemper. Les mer om Iddefjordkonvensjonen her:  http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=5085&amid=3106237

Flott finsk veileder

Rennende vann er blitt restaurert i Finland siden 1970 tallet. De mest synlige tiltak har vært restaurering av fosser, som har vært ødelagt av tømmerfløting. Et viktig mål har vært å stimulere ørretbestander. Gjengrodde sjøer har også blitt restaurert. I denne flotte rapporten fortelles det utførlig hva som kan gjøres og hvordan, samt forklares hvilke...

Høstbrev fra Halden

Hei! Høsten har vært spennende for oss i Bekkeutvalget. Etter mange timer langs bekkeløpa kan vi nå med en viss stolthet fortelle om braksuksess for Bekkeutvalgets prosjekter i 2009. Vi hadde vel ikke i våre villeste fantasier våget å tro på en slik respons fra sjøørreten, men desto større glede er det å se at...

Økologisk restaurering

Ny svensk veileder tilgjengelig: Økologisk restaurering av vassdrag er en idebank som er nyttig under restaurering av vassdrag. Fokus ligger på praktiske tiltak som har som mål å tilbakeføre de naturlige prosessene, strømmer og strukturer som på sikt vil føre til en naturlig fauna og flora. Tiltakene beskrives både i tekst og bilder, f.eks hvordan...

Sjøørreten får flere venner

“Sjøørretens venner” restaurerer og utbedrer gyteområde I Sarpsborg finnes det mange lidenskaplige fluefiskere som elsker sjøørretfiske. Nå har også noen av dem insett at bekkene er selve grunnlaget for et godt sjøørretfiske, og ønsker å gjøre noe for sjøørreten. Fagrådet har fått mange positive tilbakemeldinger på brosjyra “Sjøørreten trenger flere venner”. Brosjyra er også mye av grunnen til at fluefisker...

Ulovlig garnfiske

Garnfisker tatt – kraftig bot venter I slutten av mai i år(2004) ble en garnfisker på Jeløya tatt for annen gang for ulovlig garnfiske etter sjøørret. Garnfiskeren fikk sine garn beslaglagt av politiet og Statens Naturoppsyn. Han kan nå vente seg en kraftig bot for forholdet. Garnfiske etter sjøørret er som kjent ikke tillatt. Garn som brukes til fangst...

Scroll to top