Noe mindre sure elver og vassdrag

Fisk og bunndyr i elver og vassdrag i Sør-Norge er fortsatt skadet av sur nedbør. Det har lenge stadig blitt bedre, men den trenden er i ferd med å stoppe opp. Svak forbedring: Undersøkelsen av fisk og bunndyr i elver og ferskvann i 2009 viser en svak forbedring fra 2008. Fortsatt er det betydelige skader...

Ny fangstdagbok

Fagrådet går i disse dager ut og verver ihuga sportsfiskere til å registrere sine fangster. Formålet er å få mer kunnskap om hva som fiskes til enhver tid, hvilke størrelser som blir fanget og hva som blir satt tilbake. – Vi ønsker å vite mer om fangstene i sjøen, og dette er et prøveprosjekt som...

I Iddefjorden/Svinesund fra 1. april

Ny avtale om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund/Iddefjorden og Enningdalselva trådte i kraft 1. april. Dette innebærer bl.a. at fiske etter sjøørret nå er tillatt med stang og håndsnøre i Svinesund/Iddefjorden fra og med 1. april til og med 30. septemper. Les mer om Iddefjordkonvensjonen her:  http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=5085&amid=3106237

Flott finsk veileder

Rennende vann er blitt restaurert i Finland siden 1970 tallet. De mest synlige tiltak har vært restaurering av fosser, som har vært ødelagt av tømmerfløting. Et viktig mål har vært å stimulere ørretbestander. Gjengrodde sjøer har også blitt restaurert. I denne flotte rapporten fortelles det utførlig hva som kan gjøres og hvordan, samt forklares hvilke...

Høstbrev fra Halden

Hei! Høsten har vært spennende for oss i Bekkeutvalget. Etter mange timer langs bekkeløpa kan vi nå med en viss stolthet fortelle om braksuksess for Bekkeutvalgets prosjekter i 2009. Vi hadde vel ikke i våre villeste fantasier våget å tro på en slik respons fra sjøørreten, men desto større glede er det å se at...

Økologisk restaurering

Ny svensk veileder tilgjengelig: Økologisk restaurering av vassdrag er en idebank som er nyttig under restaurering av vassdrag. Fokus ligger på praktiske tiltak som har som mål å tilbakeføre de naturlige prosessene, strømmer og strukturer som på sikt vil føre til en naturlig fauna og flora. Tiltakene beskrives både i tekst og bilder, f.eks hvordan...

Scroll to top