Mer lakselus fører til mindre sjøørret

Lakselusa kan påvirke både vekst, overlevelse og atferd hos sjøørreten, ifølge en omfattende internasjonal kunnskapsoppsummering. Sammen med andre forskere fra ledende miljøer i Norge, Irland og Storbritannia, har NINA oppsummert effekten lakselus har på sjøørret, basert på en gjennomgang av internasjonale vitenskapelige publikasjoner. –  Det er et stort arbeid som er lagt ned, forteller NINA-forsker Bengt...

Nærkontakt med sjøørret

  Et forskerteam følger 50 enkeltfisk i syv måneder for å lære mer om dens liv – og død – i norske fjorder. Første skritt var å tagge 50 smolt med avlyttingsmerker. Disse kan overvåkes av 43 lyttestasjoner som ble satt ut i Søa og i Hemnefjord og Snillfjord i februar i 2014. Les mer  

Oppdrettslaks med virus funnet i elv

For første gang er det bekreftet at rømt, syk oppdrettslaks er funnet igjen i en elv kort tid etter at den rømte. Resultatene fra en undersøkelse som ble igangsatt etter en rømming i 2012, viser at virusinfisert rømt laks kan vandre opp i elver i nærheten av rømmingskilden. De representerer dermed en reell smittefare for...

Sjøørreten trives som aldri før

Sjøørreten ser ut til å trives bra i Oslofjorden/Skagerrak. Grunnen til dette kan være sammensatt, men jeg vil peke på noen faktorer som spiller inn. Mildere klima fører til økt overlevelse for sjøørretens rogn, som ligger nedgravd i bekkegrusen gjennom vinteren. Høyere vanntemperatur i sjøen betyr lengre vekstsesong og bedre overlevelse for vosen fisk og postsmolt....

Scroll to top