En merkeår for sarpelaksen

Det knyttes stor spenning til høstens oppgang av laks i Glomma nedenfor Sarpsfossen. I år vil man nemlig se til fulle hva tre år med utsetting av fisk vil gi av resultater. Målet med utsetting av fisk er å berge en unik laksebestand som lenge har vært på faretruende lavt nivå.

Scroll to top