En merkeår for sarpelaksen

Det knyttes stor spenning til høstens oppgang av laks i Glomma nedenfor Sarpsfossen. I år vil man nemlig se til fulle hva tre år med utsetting av fisk vil gi av resultater. Målet med utsetting av fisk er å berge en unik laksebestand som lenge har vært på faretruende lavt nivå.

Glomma og Aagaardselva i 2016

I Aagaardselva ble det ikke fanget stamfisk i 2016. I Glomma ble det i år satt ut 17 800 stk smolt. Det ble også satt ut ca 56 000 stk uforet yngel. Disse ble satt på litt forskjellige steder under Sarpsfossen.  les mer om året på NGOFAS hjemmeside eller last ned den litt mer detaljerte november rapporten.

Scroll to top