Glomma og Aagaardselva i 2016

I Aagaardselva ble det ikke fanget stamfisk i 2016. I Glomma ble det i år satt ut 17 800 stk smolt. Det ble også satt ut ca 56 000 stk uforet yngel. Disse ble satt på litt forskjellige steder under Sarpsfossen.  les mer om året på NGOFAS hjemmeside eller last ned den litt mer detaljerte november rapporten.

Glad laks svømmer lenger

Etter at den blir født i en ferskvannselv, skal laksen svømme ut i det store havet for å vokse seg stor og sterk. Mange laks svømmer langt for å komme seg dit de skal, men det er ikke alltid tilfellet. Les mer om de nye funnene på forskning.no

Scroll to top