Ingedalsbekken tar i mot hjelp

Sjøørreten har hatt vellykket gyting på de tilrettelagte områdene. Det viser befaring og el-fiske i Ingedalsbekken ved Voll/Syverstad den 18. august 2010.

DSC_7636

Flyttet gytefisk
– I forbindelse med habitatforbedringer for sjøørret i Ingedalsbekken ved Voll/ Syverstad i 2008 og 2009, og flytting av gytefisk høsten 2009, ble det nylig foretatt et enkelt el-fiske for å fastslå om det har vært rekruttering på områdene, forteller fiekforvalter Leif Roger Karlsen, som hadde med seg Andreas Johansen, Ted Sørlie og Hans Jacob Nilsen fra Skjeberg og Omegn JFF under befaringen.
Til el-fisket ble det brukt et elektrisk fiskeapparat av typen FA-2. Apparatet var innstilt på høy spenning og høy frekvens. To stasjoner ble avfisket en gang gående motstrøms. Fisken ble lengdemålt til nærmete hele cm og sluppet ut i bekken igjen. Det var forholdsvis høy vannføring i bekken, og forholda for el-fiske var således ikke de beste.
Områdene som ble avfisket fikk habitatforbedringer 2009 og 2008. Bekkeleiet har i ettertid blitt gravd opp og delvis steinsatt der det hadde gått et ras.

Vellykket gyting
Resultatene av el-fisket viser at sjøørreten har hatt vellykket gyting på de tilrettelagte områdene. Selv om antallet ørretunger som ble fanget ikke var særlig høyt, viser det at naturlig rekruttering finner sted. Forholdene ellers (vannkvalitet, næringsdyr, oppvekstområder etc.) burde ligge godt til rette for økt produksjon av sjøørretsmolt. Årsaken til de lave tetthetene av ørret under el-fisket kan i første rekke tillegges vannføringen, pluss at ledningsevnen i vannet syntes å være lav. Mye fisk (spesielt 0+) slapp unna til tross for nyladet batteri på el-fiske apparatet. God vannføring denne sommeren kan også ha bidratt til å spre årsyngelen over et større område i bekken. Det ble observert mye nyklekt yngel på stasjon 1. tidlig i juni (Andreas Johansen pers. med.). Dødeligheten for nyklekket ørretyngel kan imidlertid være meget høy, så det er helt naturlig at man ikke finner så mye fisk der i august.
– Det er ikke usannsynlig at nye tilrettelagte gyteområder trenger noen år for å stabilisere seg. Dette gjelder både med hensyn til selve bunnsubstratet, begroing, vannplanter m.m., men også med hensyn til at selve produksjonen av næringsdyr (insektlarver m.m.) skal få tid til å ta seg opp på de tilrettelagte områdene, sier fiskeforvalter Leif Roger Karlsen, som sto for elfisket.

Last opp rapporten

Scroll to top