Gunstig sommer for sjøørreten

Det er grunn til å tro at sommeren har vært gunstig for sjøørreten. Det tenkes da i første rekke på overlevelsen til yngel og ungfisk i våre sjøørretbekker. Vannføring og temperatur er ofte avgjørende for om det blir liv eller død for en liten sjøørretunge. I sommer har det vært passelig med nedbør og godt med vann i bekkene. I tørkesomre trenges ofte fisken sammen i små kulper og det kan bli problemer med oksygensvikt. Det har vi sett lite av denne sommeren. Uttørking om sommeren og bunnfrysing om vinteren er noen av sjøørretens værste fiender.

For alle ildsjelene som jobber med habitatforbedringer i sjøørretbekkene, alle sportsfiskere og ikke minst for sjøørrten selv har dette så langt vært en gunstig sommer. Så la oss nå håpe på en like gunstig høst og vinter.

LRK

Scroll to top