Laksefisket i Østfold 2010

Det har vært et godt fiske etter laks i Østfolds 4 lakseelver i 2010.  Fylkesmannens beregninger viser at  gytebestandsmålet er nådd i samtlige laksevassdrag i fylket. Det er således ikke nødvendig med endring av fiskereglene i 2011. Les mer om fangststatistikken her

Scroll to top