Film fra Ingedalsbekken

Den 22. september 2010 ble det fanget 82 ørreter i nedre del av kulverten under E-6 ved Ingedalved hjelp av elektrisk fiske. Dette er andre året på rad at det bæres fisk forbi.  Kulverten ble el-fisket i hele sin lengde, og det ble gjort viktige observasjoner. Fisken klarer uten problemer å komme seg opp til det området hvor flatt betongdekke går over i rundt rør. Ovenfor dette området ble det ikke fanget eller observert en eneste fisk, mens det nedenfor ble fanget/observert ca. 100 fisk. Problemområdet ligger ca. 275 meter opp i kulverten, slik at det bare er på de siste ca. 100 meterne av kulverten det er nødvendig med tiltak. Det mest kritiske området for ørreten ser ut til å være det flate partiet som tidligere nevnt, hvor sannsynligvis fisken blir spylt tilbake av vanntrykket fordi den ikke har noen hvileplasser.

Se filmen: over bekken etter ørret

Scroll to top